Ons koor verleent zijn medewerking aan het door de EFZO georganiseerde korenfestival “Koren op weg naar Kerst”

Dit wordt gehouden op zaterdag 22 december in de Oude Kerk te Ede.
We treden op van 13.00 tot 13.30 uur.