Ons koor verleent haar medewerking op:

December

14 december 2018 Dickensfair - Bennekom

22 december 2018 Kerst Ede Uit de Kunst Oude Kerk - Ede

24 december 2018 Kerstnachtdienst Beatrixkerk - Ede

Januari

20 januari 2019 Medewerking aan kerkdienst Brinkstraatkerk - Bennekom

Mei

18 mei 2019 Medewerking korenfestival - Kampen

November

16 november 2019 Concert The New Creation - Beatrixkerk - Ede