Het bestuur

Het bestuur staat bestaat uit 7 personen.

Voorzitter: Anja van Holland

Secretaris: Joke van Laar

Penningmeester / Vice-voorzitter / Koormeester: Arjo Maasdam

Ledenbestand / Lief en leed absentie: Huib Stein Callenfels

Muziek / Kleding / Websitebeheer: Clemelinde van Beek

Externe PR: Gerard van Laar