Zoals bekend, is vanaf 25 mei 2018 de regelgeving rondom bescherming van persoonsgegevens aangescherpt (AVG).

N.a.v. deze regelgeving gaan wij zorgvuldig om met N.A.W. gegevens. Niet alleen van leden of aspirant-leden, maar ook van personen die via de website of per mail e.d. bij ons bekend zijn.

Dit alles volgens een speciaal door het koor opgesteld en gehanteerd "protocol AVG".

Het koor is verder per 1 september 2018, selectief met het plaatsen van nieuw beeldmateriaal op deze site en op de eigen facebookpagina.

Echter, het koor is niet aansprakelijk voor beeld en geluidsmateriaal wat door derden is verspreid en gepubliceerd.